top of page

Integritetspolicy

 
INTRODUKTION

Detta sekretessmeddelande ger dig information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter genom din användning av vår webbplats  www.paulaabell.com .

 

Genom att förse oss med dina uppgifter garanterar du oss att du är över 18 år.

Paula A. Bell Consulting, LLC   är personuppgiftsansvarig och är ansvarig för dina personuppgifter (kallas "vi", "oss" eller "vår" i detta sekretessmeddelande).

 

Kontaktuppgifter

Våra fullständiga detaljer är:

Paula A. Bell

PO Box 41157

Des Moines, IA 50311

E-postadress:  contact@paulaabell.com

 

Det är viktigt att den information vi har om dig är korrekt och uppdaterad. Vänligen meddela oss om din personliga information vid något tillfälle ändras genom att maila oss på  contact@paulaabell.com .

 

POLICY FÖRÄNDRINGAR

Det är vår policy att publicera alla ändringar vi gör i vår integritetspolicy på denna sida. Om vi gör väsentliga ändringar i hur vi behandlar våra användares personliga information kommer vi att meddela dig via e-post till den e-postadress som anges i ditt konto och/eller genom ett meddelande på webbplatsens hemsida. Datumet då integritetspolicyn senast reviderades anges längst ner på sidan. Du är ansvarig för att se till att vi har en uppdaterad aktiv och leveransbar e-postadress för dig och för att regelbundet besöka vår webbplats och denna integritetspolicy för att se efter eventuella ändringar.

VILKA DATA SAMLAR VI IN OM DIG, I VILKA SYFTE OCH PÅ VILKEN GRUND VI BEHANDLAR DEN

Med personuppgifter avses all information som kan identifiera en individ. Den inkluderar inte anonymiserad data.

Vi kan komma att behandla följande kategorier av personuppgifter om dig:

 • Kommunikationsdata  som inkluderar all kommunikation som du skickar till oss oavsett om det är via kontaktformuläret på vår webbplats, via e-post, sms, meddelanden på sociala medier, inlägg i sociala medier eller annan kommunikation som du skickar oss. Vi behandlar dessa uppgifter i syfte att kommunicera med dig, för journalföring och för upprättande, fullföljande eller försvar av rättsliga anspråk. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen som i detta fall är att svara på meddelanden som skickas till oss, att föra register och att upprätta, driva eller försvara rättsliga anspråk.

 • Konsument data  som inkluderar data relaterade till eventuella köp av varor och/eller tjänster såsom ditt namn, titel, faktureringsadress, leveransadress e-postadress, telefonnummer, kontaktuppgifter, köpinformation och dina kortuppgifter. Vi behandlar dessa uppgifter för att tillhandahålla de varor och/eller tjänster du har köpt och för att föra register över sådana transaktioner. Vår lagliga grund för denna behandling är fullgörandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidtar åtgärder på din begäran för att ingå ett sådant avtal.

 • Användardata  som inkluderar data om hur du använder vår webbplats och eventuella onlinetjänster tillsammans med all data du lägger upp för publicering på vår webbplats eller via andra onlinetjänster. Vi behandlar dessa uppgifter för att driva vår webbplats och säkerställa att relevant innehåll tillhandahålls till dig, för att säkerställa säkerheten på vår webbplats, för att upprätthålla säkerhetskopior av vår webbplats och/eller databaser och för att möjliggöra publicering och administration av vår webbplats, andra onlinetjänster och affärer. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen som i detta fall är att göra det möjligt för oss att korrekt administrera vår webbplats och vår verksamhet.

 • Teknisk data  som inkluderar data om din användning av vår webbplats och onlinetjänster såsom din IP-adress, dina inloggningsuppgifter, information om din webbläsare, längd på besök på sidor på vår webbplats, sidvisningar och navigeringsvägar, detaljer om hur många gånger du använder vår webbplats, tidszonsinställningar och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt vår webbplats. Källan till denna data kommer från vårt analyssystem. Vi behandlar dessa uppgifter för att analysera din användning av vår webbplats och andra onlinetjänster, för att administrera och skydda vår verksamhet och webbplats, för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och för att förstå effektiviteten av vår annonsering. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen som i det här fallet är att göra det möjligt för oss att korrekt administrera vår webbplats och vår verksamhet och att växa vår verksamhet och att bestämma vår marknadsföringsstrategi.

 • Marknadsföringsdata  som inkluderar data om dina preferenser för att ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser. Vi behandlar dessa uppgifter för att du ska kunna delta i våra kampanjer såsom tävlingar, prisdragningar och gratis utlottningar, för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten av denna reklam. Vår lagliga grund för denna behandling är våra berättigade intressen som i detta fall är att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, att utveckla dem, att växa vår verksamhet och att bestämma vår marknadsföringsstrategi.

 

Vi kan använda kunddata, användardata, teknisk data och marknadsföringsdata för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig (inklusive Facebook-annonser eller andra visningsannonser) och för att mäta eller förstå effektiviteten av den annonsering som vi betjänar dig. Vår lagliga grund för denna behandling är legitima intressen som är att växa vår verksamhet. Vi kan också använda sådana uppgifter för att skicka annan marknadsföringskommunikation till dig. Vår lagliga grund för denna behandling är antingen samtycke eller legitima intressen (nämligen att växa vår verksamhet).

 

 • Känslig data  - Vi samlar inte in några känsliga uppgifter om dig. Känsliga uppgifter avser data som inkluderar detaljer om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, information om din hälsa och genetiska och biometriska data. Vi samlar ingen information om brottsdomar och brott.

 

Om vi är skyldiga att samla in personuppgifter enligt lag, eller enligt villkoren i avtalet mellan oss och du inte förser oss med dessa uppgifter på begäran, kanske vi inte kan utföra avtalet (till exempel för att leverera varor eller tjänster till dig). Om du inte förser oss med de begärda uppgifterna kan vi behöva avbryta en produkt eller tjänst som du har beställt, men om vi gör det kommer vi att meddela dig vid tillfället.

 

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för ett ändamål som de samlades in för eller ett rimligt kompatibelt ändamål om det behövs. För mer information om detta vänligen maila oss på  contact@paulaabell.com .     Om vi behöver använda dina uppgifter för ett icke-relaterat nytt ändamål kommer vi att meddela dig och förklara de juridiska grunderna för behandlingen.   Vi kan komma att behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller samtycke där detta krävs eller tillåts enligt lag.

 

MARKNADSKOMMUNIKATION

Vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter för att skicka marknadsföringskommunikation till dig är antingen ditt samtycke eller våra legitima intressen (nämligen att växa vår verksamhet).

Enligt reglerna om integritet och elektronisk kommunikation kan vi skicka marknadsföringskommunikation till dig från oss om (1) du har gjort ett köp eller bett om information från oss om våra varor eller tjänster eller (2) du samtyckt till att ta emot marknadskommunikation och i varje fall,   du har inte valt bort att ta emot sådan kommunikation sedan dess. Enligt dessa regler kan vi, om du är ett aktiebolag, skicka marknadsföringsmeddelanden till dig utan ditt medgivande. Du kan dock fortfarande välja bort att ta emot marknadsföringsmejl från oss när som helst.

 

Innan vi delar dina personuppgifter med någon tredje part för deras egna marknadsföringsändamål kommer vi att få ditt uttryckliga samtycke.

 

Du kan be oss eller tredje part att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden till dig när som helst genom att följa opt-out-länkarna på alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig eller ELLER genom att e-posta oss på  contact@paulaabell.com  närsomhelst.   Om du väljer bort att ta emot marknadsföringskommunikation gäller detta undantag inte personuppgifter som tillhandahålls som ett resultat av andra transaktioner, såsom köp, garantiregistreringar etc.

 

UTLÖMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med parterna som anges nedan:

 • Tjänsteleverantörer som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster.

 • Professionella rådgivare inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsbolag

 • Statliga organ som kräver att vi rapporterar bearbetningsverksamhet.

 • Tredje parter till vilka vi säljer, överför eller slår samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar.   Vi kräver att alla tredje parter som vi överför dina uppgifter till respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter endast sådana tredje parter att behandla dina personuppgifter för specificerade ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Där vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika kontrakt eller uppförandekoder eller certifieringsmekanismer som godkänts av de olika Internationals Commission som ger personuppgifter samma skydd i dessa internationella kommissioner.   Om ingen av ovanstående skyddsåtgärder är tillgänglig kan vi begära ditt uttryckliga samtycke till den specifika överföringen. Du kommer att ha rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

 
DATABEVARING

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften vi samlade in dem för, inklusive i syfte att uppfylla eventuella juridiska, redovisnings- eller rapporteringskrav.   När vi bestämmer vad som är rätt tidpunkt att behålla uppgifterna för, tittar vi på dess mängd, art och känslighet, potentiell risk för skada från otillåten användning eller avslöjande, behandlingsändamålen, om dessa kan uppnås med andra medel och lagkrav.

För skatteändamål kräver lagen att vi behåller grundläggande information om våra kunder (inklusive kontakt-, identitets-, finans- och transaktionsdata) i sex år efter att de slutat vara kunder.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter för forskning eller statistiska ändamål, i vilket fall vi kan använda denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

 
DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER

Enligt dataskyddslagar har du rättigheter i förhållande till dina personuppgifter som inkluderar rätten att begära åtkomst, rättelse, radering, begränsning, överföring, att invända mot behandling, till portabilitet av data och (där den lagliga grunden för behandlingen är samtycke) till återkalla samtycke.

Du kan se mer om dessa rättigheter  här .

 

Om du vill utöva någon av rättigheterna som anges ovan, vänligen maila oss på  contact@paulaabell.com .   

 

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, upprepad eller överdriven eller vägrar att följa din begäran under dessa omständigheter.

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare information i samband med din begäran för att påskynda vårt svar.   Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre tid än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I det här fallet kommer vi att meddela dig.

Om du inte är nöjd med någon aspekt av hur vi samlar in och använder dina uppgifter, har du rätt att klaga till  https://www.usa.gov/privacy .   Vi skulle vara tacksamma om du skulle kontakta oss först om du har ett klagomål så att vi kan försöka lösa det åt dig.

 
TREDJE PART LÄNKAR

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, plugin-program och applikationer. Om du klickar på dessa länkar eller aktiverar dessa anslutningar kan tredje part samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och är inte ansvariga för deras sekretesspolicyer. När du lämnar vår webbplats uppmuntrar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

 
SMÅKAKOR

Du kan ställa in din webbläsare på att vägra alla eller vissa webbläsarcookies, eller att varna dig när webbplatser ställer in eller får åtkomst till cookies. Om du inaktiverar eller vägrar cookies, observera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt. För mer information om de cookies vi använder.

 

Vad är en kaka?

 

En "cookie" är en bit information som lagras på din dators hårddisk och som registrerar hur du rör dig på en webbplats så att den, när du besöker den webbplatsen igen, kan presentera skräddarsydda alternativ baserat på informationen som lagras om din senaste webbplats. besök. Cookies kan också användas för att analysera trafik och för reklam- och marknadsföringsändamål.

 

Cookies används av nästan alla webbplatser och skadar inte ditt system.

 

Om du vill kontrollera eller ändra vilka typer av cookies du accepterar, kan detta vanligtvis ändras i din webbläsarinställningar. Du kan blockera cookies när som helst genom att aktivera inställningen i din webbläsare som gör att du kan neka inställningen av alla eller vissa cookies. Men om du använder dina webbläsarinställningar för att blockera alla cookies (inklusive viktiga cookies) kanske du inte kan komma åt hela eller delar av vår webbplats.

 

Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies för att spåra din användning av vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att förstå hur du använder webbplatsen och spåra eventuella mönster med avseende på hur du använder vår webbplats. Detta hjälper oss att utveckla och förbättra vår webbplats samt produkter och/eller tjänster som svar på vad du kan behöva eller vill ha.

 

Cookies är antingen:

 • Sessionscookies: dessa lagras bara på din dator under din webbsession och raderas automatiskt när du stänger din webbläsare – de lagrar vanligtvis ett anonymt sessions-ID som gör att du kan surfa på en webbplats utan att behöva logga in på varje sida men de samlas inte in eventuella personuppgifter från din dator;

eller

 

 • Beständiga cookies: en beständig cookie lagras som en fil på din dator och den finns kvar när du stänger din webbläsare. Cookien kan läsas av webbplatsen som skapade den när du besöker den webbplatsen igen. [Vi använder beständiga cookies för Google Analytics.]

 

Cookies kan också kategoriseras enligt följande:

 

 • Strikt nödvändiga cookies: Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsen effektivt, till exempel när du köper en produkt och/eller tjänst, och kan därför inte stängas av. Utan dessa cookies kan de tjänster som är tillgängliga för dig på vår webbplats inte tillhandahållas. Dessa cookies samlar inte in information om dig som kan användas för marknadsföring eller för att komma ihåg var du har varit på internet.

 • Prestandacookies: Dessa cookies gör det möjligt för oss att övervaka och förbättra prestandan på vår webbplats. De låter oss till exempel räkna besök, identifiera trafikkällor och se vilka delar av sajten som är mest populära.

 • Funktionscookies: Dessa cookies tillåter vår webbplats att komma ihåg val du gör och tillhandahålla förbättrade funktioner. Till exempel kan vi kanske förse dig med nyheter eller uppdateringar som är relevanta för de tjänster du använder. De kan också användas för att tillhandahålla tjänster som du har begärt, som att titta på en video eller kommentera en blogg. Informationen som dessa cookies samlar in är vanligtvis anonymiserad.

 

KONTAKTA OSS

Företaget välkomnar dina frågor eller kommentarer angående integritetspolicyn:

Paula Bell

PO Box 41157

Des Moines, IA 50311

E-postadress:  contact@paulaabell.com

Gäller från och med 20 maj 2020

bottom of page