top of page

Vad vi gör

På Paula A. Bell Consulting tror vi på holistisk support och tjänster för våra kunder. Vi erbjuder tjänster inom områdena sinne, kropp och själ.  När sinne, kropp och själ arbetar tillsammans är det du KOMMER att uppnå fenomenalt. 

Klicka på cirklarna nedan för att lära dig mer...
Keyboard and Mouse

SINNE

Fokusera på DIG genom att få mental sundhet genom många olika livscoachningstjänster. 

Ansvarsfriskrivning : Vi erbjuder endast livscoachningstjänster.  Vi är inte terapeuter och erbjuder inte medicinsk rådgivning. 

KROPP

Fokusera på DIG  genom att ta hand om din kropp. Vi erbjuder Hip Hop Step Aerobics och Burn (high cardio impact) program virtuellt och personligen.

Ansvarsfriskrivning : Vi är inte fysiska tränare, dietister eller dietister.  Vi erbjuder program för att förbättra din hälsa genom träningsprogram.

SJÄL

Fokusera på DIG  genom att hålla sig relevant genom att utveckla och frodas i ditt professionella hantverk.  Vi erbjuder kunskapsdelning genom att tala vid event, coachning och rådgivning inom områdena affärsanalys, projektledning, ledarskap, mångfald, rättvisa och inkludering samt karriärutveckling.

Book - The Waza Of Perspective

Book Cover - Waza of Perspective.png

It can be challenging to figure out all the components of the environment in which you work.  Martial Arts made it very clear to me the importance of building a strong foundation mentally in order to effectively train the physical aspect of the art.  It was through that clarity that I began to apply that concept to my personal and professional life and it has made a HUGE different. I was able to create this simple framework to help others approach personal and professional concepts in a way in which they build on a strong foundation.

 

In this book, "The Waza of Perspective", I focus on the professional area of gaining clarity understanding business operations which consists of: understanding the layout of the organization, the customer journey, the processes, business rules, systems, and data can make a huge difference in executing transformational solutions for the organization to meet their strategic objectives and goals, leveraging martial arts concepts.  

Even if you are an entrepreneur you can leverage these perspectives to ensure your team has the understanding needed to help you business grow and to thrive in their career.  

 

EXCLUSIVE RESOURCES: There is a link in the book that gives you access to download 10 FREE templates discussed in the book. These templates are only available through the book. 

Mallbuntar

Person Looking at Laptop

Mål framgång mallpaket

Statistiskt sett har 83 % av befolkningen inga mål, och av de återstående 17 % är det bara 3 % av befolkningen som faktiskt skriver ner sina mål.  Det är bevisat att 3 % av befolkningen med skrivna mål är 3 gånger mer framgångsrika än de 14 % med oskrivna mål.  

 

Detta mallpaket hjälper dig att gå med i de 3 %.  Du kommer att lära dig  

  • hur du definierar ditt VARFÖR och varför det är NYCKEL!

  • hur du definierar, kategoriserar och prioriterar dina mål

  • hur man skapar en 7-30-60-90-365 dagarsplan

  • hur  Kör  den planen

  • hur man ställer sig till svars.  

Om du är trött på att inte uppnå dina mål för att få det tillfredsställande liv du önskar, är detta paket med fyra mallar perfekt för dig. 

Urban Life

Definiera ditt livssyfte mallpaket

KOMMER SNART!

bottom of page