top of page

Diensbepalings en vrywarings

Paula A. Bell Consulting, LLC

 

DEUR TE BESOEK  https://paulaabell.com ,   JY STEEM TOE TOT ONS DIENSVOORWAARDE EN VRYWARING.

 

OORSIG

Deur die gebruik van  https://paulaabell.com , na verwys as hierdie "werf", is alle besoekers, waarna verwys word as "gebruiker", "jy" en "jou" gebind deur hierdie diensbepalings. Die terme "ons", "ons" en "ons" verwys na Paula A. Bell, Consulting LLC (die "Maatskappy"), eienaar van https://paulaabell.com.   Toegang tot hierdie webwerf is 'n gebruik van die webwerf en 'n aanvaarding van die bepalings wat hierin verskaf word.

 

Deur die webwerf te gebruik, stem jy in tot hierdie diensbepalings, sonder wysiging, en erken dat jy dit lees. Ons behou die reg voor om hierdie diensbepalings van tyd tot tyd te verander of om nuwe voorwaardes op die gebruik van die webwerf te stel, in welke geval ons die hersiene diensbepalings op hierdie webwerf sal plaas.   Deur voort te gaan om die webwerf te gebruik nadat ons enige sulke veranderinge geplaas het, beteken dat jy die nuwe diensbepalings met die wysigings aanvaar.

 

WERFGEBRUIK

Om toegang tot die webwerf te verkry of te gebruik, moet jy 18 jaar of ouer wees en die nodige mag en magtiging hê om hierdie diensbepalings aan te gaan.  Om die webwerf te gebruik, kan daar van u verwag word om inligting oor uself te verskaf, insluitend u naam, e-posadres en ander persoonlike inligting. Jy stem in dat enige registrasie-inligting wat jy aan die Maatskappy gee altyd akkuraat, korrek en op datum sal wees. Jy mag nie iemand anders naboots of rekeninginligting of 'n e-posadres anders as jou eie verskaf nie. Jou rekening moet nie vir enige onwettige of ongemagtigde doel gebruik word nie. Jy mag nie, in die gebruik van die webwerf, enige wette in jou jurisdiksie oortree nie.

U mag die webwerf slegs vir wettige doeleindes gebruik. Jy mag nie enige materiaal wat ander se regte skend of skend, of wat dreigend, beledigend, lasterlik, lasterlik, inbreuk maak op privaatheid of publisiteitsregte, vulgêr, onwelvoeglik, profaan of andersins aanstootlik, skadelike formules plaas of deur die webwerf stuur nie. , resepte, of instruksies, wat gedrag aanmoedig wat 'n kriminele oortreding sou uitmaak, aanleiding gee tot siviele aanspreeklikheid of andersins enige wet oortree.

KOOP- EN TERUGBETALINGSBELEID

Deur "Koop Nou", "Koop" of enige ander frase op die aankoopknoppie te klik, of jou kredietkaartinligting in te voer, of andersins elektronies, mondelings of andersins in te skryf, stem jy ("Kliënt") in om van produkte voorsien te word. , programme of dienste deur die Maatskappy, tensy 'n afsonderlike Aankoopbepalingsooreenkoms by aankoop verskaf word. Die terugbetalingsbeleid word saam met u produkaankoop in die aankoopbepalings uiteengesit.

VRYWARINGS

Die Maatskappy maak geen voorstelling of waarborg dat die inligting wat verskaf word, ongeag die bron daarvan (die "Inhoud"), akkuraat, volledig, betroubaar, aktueel of foutloos is. Die Maatskappy ontken alle aanspreeklikheid vir enige onakkuraatheid, fout of onvolledigheid in die Inhoud.

 

Deur aan die webwerf deel te neem en/of die maatskappy se inhoud te lees of andersins te gebruik, erken jy dat die maatskappy en sy verteenwoordigers nie prokureurs of finansiële adviseurs is nie en die dienste of inligting wat hier verskaf word, vervang nie die advies van gelisensieerde professionele persone nie.

 

U erken dat die Maatskappy geen vertoë het en nie maak oor die toekomstige uitkomste wat verkry kan word as gevolg van die gebruik van die Maatskappy se webwerf, programme, produkte of dienste nie. Getuigskrifte, verdienste of voorbeelde wat deur Maatskappy se webwerf, programme en/of dienste gewys word, is slegs voorbeelde van wat moontlik kan wees. Daar kan geen versekering wees oor enige spesifieke uitkoms gebaseer op die gebruik van die Maatskappy se programme en/of dienste nie.

 

PAULA A. BELL CONSULTING, LLC INTELLEKTUELE EIENDOM

Die webwerf bevat intellektuele eiendom wat deur Paula A. Bell Consulting LLC besit word, insluitend, sonder beperking, handelsmerke, kopiereg, eiendomsinligting en ander intellektuele eiendom sowel as die Paula A. Bell Consulting LLC /paulaabell.com, logo, alle ontwerpe, teks , grafika, foto's, ander lêers, en die keuse en rangskikking daarvan.

 

U mag een kopie van die materiaal vanaf hierdie webwerf op enige enkele rekenaar bekyk, druk en/of aflaai slegs vir u persoonlike, inligtings-, nie-kommersiële gebruik, mits u alle kopiereg- en ander eiendomskennisgewings ongeskonde hou.

 

Jy mag nie enige van die webwerf-inhoud of intellektuele eiendom in geheel verander, publiseer, versend, deelneem aan die oordrag of verkoop van, skep afgeleide werke van, versprei, vertoon, reproduseer of opvoer, of op enige manier in enige formaat hoegenaamd uitbuit nie of gedeeltelik sonder ons vooraf skriftelike toestemming.

 

BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID

U STEEM IN DAT ONS ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE AANSPREEKLIK SAL WEES VIR DIREKTE, INDIREKTE, TERVALLE, GEVOLLIKE, SPESIALE, STRAF, VOORBEELDIGE OF ENIGE ANDER SKADE WAT UIT U GEBRUIK VAN DIE WERF VOORTSTAAN NIE. BYKOMEND IS PAULA A. BELL CONSULTING, LLC NIE AANSPREEKLIK VIR SKADE IN VERBAND MET (I) ENIGE VERVOERING VAN PRESTASIE, FOUT, WEGLASING, DIENSWEISING, AANVAL, ONDERBREKING, UITWISSING, DEFEKTIE, VERTRAGING IN WERKING, VERTRAGING IN WERKING. LYN- OF STELSELFOUT; (II) VERLIES AAN INKOMSTE, VERWANTE WINSTE, BESIGHEID, SPAARS, KLANTWILLIGHEID OF DATA; EN (III) DERDEPARTY DIEFSTAL VAN, VERNIETIGING VAN, ONGEMAGTIGDE TOEGANG TOT, VERANDERING VAN, OF GEBRUIK VAN JOU INLIGTING OF EIENDOM, ONGEAG ONS NALATIGHEID, GROWE NALATIGHEID, VERSUIM VAN 'N NOODSAAKLIKE SIN, ONGELOOFLIK VAN ONS NALATIGHEID, GROWE NALATIGHEID, MISLUKKING VAN 'N NOODSAAKLIKE SIN DORTS, OF ENIGE ANDER TEORIE VAN REGSAANSPREEKLIKHEID. DIE VOORGAANDE IS VAN TOEPASSING SELFS INDIEN DIE PAULA A. BELL CONSULTING, LLC IN kennis gestel IS VAN DIE MOONTLIKHEID VAN DIE SKADE OF KON VOORSIEN HET. IN DIE STATE WAT NIE DIE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID VIR DIE SKADE TOELAAT NIE, IS ONS AANSPREEKLIKHEID BEPERK TOT DIE VOLSTE MOONTLIKE MAAT WAT DEUR DIE WET TOEGESTAAN WORD. IN GEEN GEVAL SAL PAULA A. BELL CONSULTING, LLC KUMULATIEWE AANSPREEKLIKHEID TEGENOOIT $100 OORSKRYF NIE.

 

DERDEPARTY HULPBRONNE

Die webwerf kan skakels na derdeparty-webwerwe en hulpbronne bevat. Jy erken en stem in dat ons nie verantwoordelik of aanspreeklik is vir die beskikbaarheid, akkuraatheid, inhoud of beleid van derdeparty-webwerwe of hulpbronne nie. Skakels na sulke webwerwe of hulpbronne impliseer geen onderskrywing deur of verbintenis met die Maatskappy nie. Jy erken uitsluitlike verantwoordelikheid vir en aanvaar alle risiko's wat voortspruit uit jou gebruik van enige sulke webwerwe of hulpbronne.

 

VRYWARING

U sal ons vrywaar en ons skadeloos hou van en teen enige en alle verliese, skadevergoeding, skikkings, aanspreeklikhede, koste, koste, aanslae en uitgawes, sowel as derdeparty-eise en aksieoorsake, insluitend, sonder beperking, prokureursfooie, wat ontstaan uit enige oortreding deur jou van enige van hierdie diensbepalings, of enige gebruik deur jou van die webwerf. Jy sal ons van sodanige bystand, kosteloos, voorsien as wat ons mag versoek in verband met enige sodanige verweer, insluitend, sonder beperking, die verskaffing van sulke inligting, dokumente, rekords en redelike toegang tot jou, as wat ons nodig ag. Jy mag nie enige derdeparty-eis skik of van enige verweer afstand doen sonder ons vooraf skriftelike toestemming nie.

 

VRYSTELLING VAN EISE

In geen geval sal die Maatskappy teenoor enige party aanspreeklik wees vir enige tipe direkte, indirekte, spesiale, toevallige of gevolglike skade vir enige gebruik van of vertroue op ons webwerf of die inhoud daarvan nie.   Hiermee stel jy die Maatskappy vry van enige en alle eise, insluitend dié wat verband hou met persoonlike of besigheidsonderbrekings, verkeerde toepassing of inligting, of enige ander verlies, toestand of kwessie.

 

AANLYN HANDEL

Sekere afdelings van die webwerf of die inhoud daarvan kan jou toelaat om aankope by ons of van ander handelaars te maak. As jy 'n aankoop van ons op of deur ons webwerf of die inhoud daarvan doen, sal alle inligting verkry tydens jou aankoop of transaksie en al die inligting wat jy gee as deel van die transaksie, soos jou naam, adres, metode van betaling, krediet kaartnommer en faktuurinligting kan deur beide ons, die handelaar en ons betalingsverwerkingsmaatskappy ingesamel word.

 

Jou deelname, korrespondensie of saketransaksies met enige geaffilieerde, individu of maatskappy wat op of deur ons webwerf gevind word, alle aankoopbepalings, voorwaardes, voorstellings of waarborge wat verband hou met betaling, terugbetalings en/of aflewering wat met jou aankoop verband hou, is uitsluitlik tussen jou en die handelaar. Jy stem in dat ons nie verantwoordelik of aanspreeklik sal wees vir enige verlies, skade, terugbetalings of ander sake van enige aard wat ontstaan as gevolg van sulke transaksies met 'n handelaar nie.

 

Ons het geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid vir hierdie onafhanklike beleide van die betalingsverwerkingsmaatskappye en Handelaars nie. Daarbenewens, wanneer jy sekere aankope deur ons webwerf of sy inhoud maak, kan jy onderhewig wees aan die bykomende bepalings en voorwaardes van 'n betalingsverwerkingsmaatskappy, Handelaar of ons wat spesifiek op jou aankoop van toepassing is. Vir meer inligting rakende 'n Handelaar en sy bepalings en voorwaardes wat van toepassing kan wees, besoek daardie handelaar se webwerf en klik op sy inligtingskakels of kontak die Handelaar direk.

 

U stel ons, ons affiliasies, ons betalingsverwerkingsmaatskappy en handelaars vry van enige skade wat u aangaan, en stem in om geen eise teen ons of hulle te beweer wat voortspruit uit u aankoop deur of gebruik van ons webwerf of die inhoud daarvan nie.

 

TOEPASSENDE REG; LOKAAL; BEMIDDELING

Hierdie Ooreenkoms sal beheer word deur en vertolk word in ooreenstemming met die wette van die staat Iowa, ongeag die konflik van wette-beginsels daarvan.   Indien 'n dispuut nie eers opgelos word deur goeie trou onderhandeling tussen die partye by hierdie Ooreenkoms nie, sal enige kontroversie of dispuut oor hierdie Ooreenkoms aan die Amerikaanse Arbitrasievereniging voorgelê word. Die arbitrasie sal plaasvind binne negentig (90) dae vanaf die datum van die aanvanklike arbitrasie-eis en sal plaasvind in Des Moines, Iowa of per telefoon. Die Partye sal saamwerk om ontdekking uit te ruil en te bespoedig as deel van die arbitrasieproses en sal met mekaar saamwerk om te verseker dat die arbitrasieproses binne die tydperk van negentig (90) dae voltooi word. Die skriftelike besluit van die arbiters (wat sal voorsiening maak vir die betaling van koste, insluitend prokureursfooie) sal absoluut bindend en afdoende wees en nie onderhewig aan geregtelike hersiening nie, en kan in enige hof van behoorlike jurisdiksie ingeskryf en afgedwing word, hetsy as 'n oordeel van wet of dekreet in billikheid, soos omstandighede mag aandui.

SKEIDBAARHEID

Indien enige bepaling, bepaling, verbond of voorwaarde van hierdie Ooreenkoms deur 'n arbiter of hof van bevoegde jurisdiksie ongeldig, nietig of onafdwingbaar geag word, sal die res van die Ooreenkoms ten volle van krag bly en sal dit op geen manier wees nie. aangetas, benadeel of ongeldig verklaar.

 

OPDRAG

Hierdie diensbepalings bind en geld tot voordeel van die partye se opvolgers en toewysers. Hierdie diensbepalings is nie toekenbaar, delegeer of andersins oordraagbaar deur jou nie. Enige oordrag, opdrag of delegering deur jou is ongeldig.

 

HELE OOREENKOMS; AFWYSING; OPSKRIFTE

Hierdie Ooreenkoms vorm die hele ooreenkoms tussen jou en PAULA A. BELL CONSULTING, LLC met betrekking tot die webwerf en vervang alle vorige en gelyktydige ooreenkomste, voorstellings en verstandhoudings tussen ons. Geen afstanddoening van enige van die bepalings van hierdie Ooreenkoms deur die Maatskappy sal geag word, of sal 'n afstanddoening uitmaak van enige ander bepaling, hetsy soortgelyk of nie, en enige afstanddoening sal ook nie 'n voortgesette afstanddoening daarstel nie. Geen afstanddoening sal bindend wees tensy dit skriftelik deur die Maatskappy uitgevoer word nie. Die onderwerpopskrifte van hierdie Ooreenkoms word slegs vir gerief ingesluit en sal nie die konstruksie of interpretasie van enige van sy bepalings beïnvloed nie.

 

As jy enige vrae of bekommernisse het oor hierdie diensbepalings of vrywarings, stuur asseblief 'n e-pos  contact@paulaabell.com .

 

 

Opgedateer: Mei 2020

bottom of page