top of page

Aankoopbepalings

PAULA A.BELL CONSULTING, LLC

LOOPBAANVOORBEREIDING EN ONTWIKKELING™-PROGRAM, SJABLOONS, IDI-ASSESSERINGS EN AFRIGTING 

Deur "Koop Nou", "Koop" of enige ander frase op die aankoopknoppie te klik, jou kredietkaartinligting in te voer, of andersins elektronies, mondelings of andersins in te skryf, stem jy ("Klant" of "Jy") in om voorsien van produkte, programme of dienste deur PAULA A. BELL CONSULTING, LLC (“Maatskappy”), en jy gaan 'n wetlik bindende ooreenkoms met die Maatskappy aan, onderhewig aan die volgende bepalings en voorwaardes:

 1. BEPALINGS.

 • By die uitvoering van hierdie Ooreenkoms, elektronies, mondelings of andersins, stem die Maatskappy in om dienste te verskaf in ooreenstemming met die Loopbaanvoorbereiding en  Development™ Program en Sjabloonprodukte.

 • Die omvang van produkte en dienste wat deur die Maatskappy gelewer word ingevolge hierdie Ooreenkoms sal uitsluitlik beperk word tot dié wat daarin vervat is en/of voorsien word op Maatskappy se webwerf wat gevind word by:  www.paulaabell.com  ("Webwerf") as deel van die spesifieke sjablone ("Sjablone"), Loopbaanvoorbereiding en Ontwikkeling™-program ("Programme"), die Interkulturele Ontwikkelingsvoorraadassessering ("Assesserings") en/of enige van die Afrigtingspakkette ("Afrigtingspakkette") Afrigting”) gekies deur die kliënt.

 • Kliënt is verantwoordelik vir sy/haar eie sukses en implementering van doelwitte bereik.   

 • Die bogenoemde sjablone, programme en afrigting sluit die volgende in: 

  • Sjablone: Individuele sjablone op die gebied van besigheidsontleding, lewensafrigting en/of loopbaanontwikkeling

  • Programme: Sluit die Loopbaanvoorbereiding en -ontwikkeling™-program in wat die volgende insluit: kursusmateriaal (video's, skrifte, sjablone, hulpbronne) en bonusse wat destyds aangebied is.

  • Assessering: Sluit die Interkulturele Ontwikkelingsvoorraadassessering, Assesseringsverslag en aksieplandokument in.

  • Afrigting: Sluit professionele domeinafrigting in op die gebied van besigheidsanalise, projekbestuur, leierskap, diversiteit, gelykheid en insluiting, selfverbetering (lewensafrigting) en loopbaanontwikkeling.  

2.  LISENSIE BEPALINGS.  Deur aankoop hierin ontvang die klant een eenmalige gebruikslisensie van die inhoud binne die sjablone, programme, assessering of afrigtingdiens wat gekies is. Kliënt het wel toestemming om die nie-PDF-sjablone met sy/haar eie handelsmerk te wysig.  Kliënt kan die sjablone persoonlik gebruik en dit met spanlede en/of belanghebbendes deel vir doeleindes om klante en/of persoonlike doelwitte te bereik; maar mag geen inhoud van die sjablone, program (sluit video's, skrifte van daardie video's en ander inhoud wat nie met die sjablone verband hou nie), assessering of uitsette van dokumentasie van afrigting aan spanlede of 'n derde party vir hul gebruik gee. Die deel van enige gebruiker-ID's of inligting met betrekking tot die Programme en/of Assessering is streng verbode en kan lei tot wetlike en finansiële gevolge wat deur die Kliënt aangegaan word.

 

3.  BETALINGS- EN TERUGBETALINGSBELEID.

 • By die uitvoering van hierdie Ooreenkoms stem die kliënt in om die volle aankoopbedrag aan die Maatskappy te betaal. 

 • As die kliënt ontevrede is, kan u 'n terugbetaling per e-pos aanvra by  kontak@paulaabell.com  gebaseer op die dienste hieronder:

  • Sjablone – daar is geen terugbetalings op sjablone, of sjabloonbundels, sodra dit gekoop is nie. 

  • Programme – vir die Loopbaanvoorbereiding en -ontwikkelingsprogram het jy 21 dae vanaf aankoopdatum om 'n terugbetaling aan te vra.  Enige versoek na 21 dae sal nie nagekom word nie, tensy anders deur die Maatskappy bepaal.  As  Kliënt kies betalingsplan en kanselleer die betalingsplan tydens die Program, die kliënt sal nie die oorblywende program ontvang waarvoor nie betaal word nie.  

  • Assesserings – daar is geen terugbetalings op die assesserings nie

  • Afrigting

   • Afrigtingslidmaatskapprogram (CMP) - daar is geen volle, of gedeeltelike, terugbetalings op hierdie program nie.  Kliënt kan enige tyd hul lidmaatskap kanselleer.  

   • Accountability Membership Program (AMP) – daar is geen volle, of gedeeltelike, terugbetalings op hierdie program nie.  Kliënt kan enige tyd hul lidmaatskap kanselleer. 

   • Lewensafrigting lidmaatskap  Program  (LMP) -  daar is geen volle, of gedeeltelike, terugbetalings op hierdie program nie.  Kliënt kan enige tyd hul lidmaatskap kanselleer. 

   • Afrigtingspakkette  – daar is geen terugbetalings op afrigtingspakkette sodra dit verkoop is nie.  Kliënt is verantwoordelik om volle betaling te maak of hul betalingsplan na te kom gebaseer op die werkstaat.  

  • Na die terugbetalingstydperk sal terugbetalings slegs volgens die maatskappy se diskresie gegee word.

 

4.  VRYWARINGS. Deur die sjabloon, programme, assesserings of afrigting te koop, erken klant dat die maatskappy nie finansiële, regs- of ander professionele advies verskaf nie. Die inhoud wat verskaf word, vervang nie die gebruik van 'n gekwalifiseerde professionele persoon nie. Kliënt erken dat Maatskappy geen voorstellings gemaak het nie en ook nie maak oor 'n toekomstige uitkoms van enige aard wat verkry kan word as gevolg van die gebruik van hierdie Sjablone, Programme, Assesserings, Afrigting, Maatskappy se webwerf, of ander programme, produkte of dienste.

 

Enige getuigskrifte, verdienste of voorbeelde wat deur Maatskappy se webwerf gewys word, is slegs voorbeelde van wat moontlik vir Kliënt moontlik is. Daar kan geen versekering wees oor enige spesifieke uitkoms gebaseer op die gebruik van Maatskappy se sjablone, hulpbronne en/of ander inhoud nie.  

 

Die Maatskappy kan die Kliënt voorsien van inligting met betrekking tot produkte of dienste wat die Maatskappy glo die Kliënt kan bevoordeel, maar sulke inligting moet nie as 'n endossement beskou word nie. Die Maatskappy is nie verantwoordelik vir enige nadelige gevolge of gevolge wat, hetsy direk of indirek, kan voortspruit uit enige inligting of dienste wat deur 'n derde party verskaf word nie.

 

5.  OPNAME EN HERVERSPREIDING VAN WEBINARE. Kliënt erken dat groepsessies en/of opleiding aangeteken kan word. Kliënt erken ook dat die opnames, en dus Kliënt se stem en/of gelykenis, op 'n latere datum herverdeel en/of herverkoop kan word as deel van 'n aparte pakket wat deur die Maatskappy verkoop word.

 

6.  VERTROULIKHEID. Hierdie ooreenkoms word beskou as 'n wedersydse nie-openbaarmakingsooreenkoms. Beide partye stem ooreen om nie enige inligting wat deur enige party geleer is tydens e-poskommunikasie, sessies of andersins bekend te maak, te openbaar of te gebruik nie. Maatskappy kan toegang tot die kliënt se besigheidsinligting hê slegs vir die doel om die Ooreenkoms na te kom en sal nie hierdie inligting met enige derde partye deel wat nie met daardie doel verband hou nie.  Kliënt erken dat die oordrag van inligting deur e-poskommunikasie nie 'n veilige platform is nie, alhoewel die Maatskappy sy bes sal doen om alle inligting veilig te hou.  Die Maatskappy stem in om geen inligting oor die kliënt se besigheidsmodel, prosesse, stelsels of finansiële inligting van enige aard bekend te maak nie. Kliënt erken dat die Maatskappy vertroulike inligting met Maatskappy se afrigters, kontrakteurs of verteenwoordigers mag deel uitsluitlik vir die doel om die verpligtinge van hierdie Ooreenkoms na te kom. Alle inligting sal as vertroulik beskou word en moet nie bekend gemaak word nie, tensy vooraf skriftelik anders ooreengekom. Beide partye stem in dat enige en alle vertroulike inligting wat op die aankoopdatum geleer word, die beëindiging, herroeping of verstryking van hierdie ooreenkoms sal oorleef.  

 

7.  INTELLEKTUELE EIENDOMSREGTE.  Ten opsigte van die dokumente wat spesifiek vir die Kliënt geskep is as deel van hierdie Afrigting en Assesserings, behou die Maatskappy al die kopiereg, ander intellektuele eiendomsregte en enige ander data of materiaal wat in die Materiaal gebruik of bestaan, hetsy klaar of onvoltooid. Niks in hierdie Ooreenkoms sal eienaarskap van of regte op enige intellektuele eiendom van die Maatskappy aan die Kliënt oordra nie, en ook geen ander regte of lisensie verleen as dié wat in hierdie Ooreenkoms vermeld word nie. Jy mag nie enige van die inhoud in die Afrigting en Assesserings verander, publiseer, oordra, deelneem aan die oordrag of verkoop van, skep afgeleide werke van, versprei, vertoon, reproduseer of opvoer, of op enige manier in enige formaat hoegenaamd ontgin nie. geheel of gedeeltelik sonder ons vooraf skriftelike toestemming.  

 

8.  NIE-MINTERING. Die partye stem saam en aanvaar dat die enigste plek vir die oplossing van 'n dispuut in die plek sal wees wat hieronder uiteengesit word. Die partye stem in dat hulle nie een van die twee sal betrokke raak by enige gedrag of kommunikasie met 'n derde party, publiek of privaat, wat ontwerp is om die ander te minag nie. Nóg die kliënt of enige van die kliënt se geassosieerdes, werknemers of geaffilieerdes sal direk of indirek, in enige hoedanigheid of wyse, op enige manier laat praat, uitdruk, oordra, praat, skryf, verbaliseer of andersins kommunikeer (of veroorsaak, verder, bystaan, aanmoedig, aanmoedig, enige van die voorafgaande ondersteun of daaraan deelneem), enige opmerking, kommentaar, boodskap, inligting, verklaring, kommunikasie of ander verklaring van enige aard, hetsy mondeling, skriftelik, elektronies oorgedra of andersins, wat redelikerwys as neerhalend of krities beskou kan word. van, of negatief teenoor, die Maatskappy of enige van sy programme, affiliasies, filiale, werknemers, agente of verteenwoordigers.

 

9.  VRYWARING VAN WAARBORGE. Die inligting, opvoeding en ander inhoud wat deur die Maatskappy onder hierdie Ooreenkoms aan die Kliënt verskaf word, word op 'n "soos dit is"-basis verskaf, sonder enige waarborge of vertoë uitdruklik, geïmpliseer of statutêr; insluitend, sonder beperking, waarborge van kwaliteit, prestasie, nie-oortreding, verhandelbaarheid of geskiktheid vir 'n spesifieke doel. Daar is ook geen waarborge geskep deur 'n verloop van transaksie, verloop van prestasie of handelsgebruik nie.

 

10.  BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID.  Deur die gebruik van PAULA A. BELL CONSULTING, LLC produkte en dienste en die aankoop van óf sjablone, afrigting, program en/of assesserings, aanvaar die kliënt enige en alle risiko's, voorsienbaar of nie-voorsienbaar, wat uit sodanige transaksie voortspruit. Kliënt stem in dat Maatskappy nie aanspreeklik gehou sal word vir enige skade van enige aard wat voortspruit uit of voortspruit uit insluitend maar nie beperk nie tot; direkte, indirekte, toevallige, spesiale, nalatige, gevolglike of voorbeeldige skade wat ontstaan as gevolg van die gebruik of misbruik van die Sjablone, Afrigting, Program en/of Assesserings. Kliënt stem in dat die gebruik van die sjablone, afrigting, program en/of assesserings op gebruiker se eie risiko is.

 

11.  GESKILBESLAGING.  Indien 'n dispuut nie eers opgelos word deur goeie trou onderhandeling tussen die partye by hierdie Ooreenkoms nie, sal enige kontroversie of dispuut oor hierdie Ooreenkoms aan die Amerikaanse Arbitrasievereniging voorgelê word. Die arbitrasie sal plaasvind binne negentig (90) dae vanaf die datum van die aanvanklike arbitrasie-eis en sal telefonies plaasvind. Die Partye sal saamwerk om ontdekking uit te ruil en te bespoedig as deel van die arbitrasieproses en sal met mekaar saamwerk om te verseker dat die arbitrasieproses binne die tydperk van negentig (90) dae voltooi word. Die skriftelike besluit van die arbiters (wat sal voorsiening maak vir die betaling van koste, insluitend prokureursfooie) sal absoluut bindend en afdoende wees en nie onderworpe aan geregtelike hersiening nie, en kan in enige hof van behoorlike jurisdiksie ingeskryf en afgedwing word, hetsy as 'n oordeel van wet of dekreet in billikheid, soos omstandighede mag aandui.

 

12.  BEHEERLIKE WET EN SKEIDBAARHEID. Hierdie Ooreenkoms sal beheer word deur en vertolk word in ooreenstemming met die wette van die Verenigde State en die staat Iowa, ongeag die konflik van wette-beginsels daarvan. Indien enige deel van hierdie Ooreenkoms as onwettig en/of onafdwingbaar geag word, sal alle ander bepalings wat hierin vervat is, ten volle van krag en effek bly.

 

13.  HELE OOREENKOMS. Hierdie Ooreenkoms bevat die hele ooreenkoms tussen die partye en vervang alle vorige ooreenkomste tussen die partye, hetsy skriftelik of mondeling.

bottom of page